Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

novinky  |  články  |  hardware  |  emulátor  |  ostatní  |  download  |  odkazy  |  kniha návštěv

 

NIPOS – špecifikácia (betaverzia 0.07)

NIPOS je nový klon operačného systému pre MZ800 založený na CPM 2.2 s podporou HDD.

Charakteristika modulov:

BIOS (Basic Input/Output System):

Zbrusu nový BIOS, vyžaduje rozšírenú VRAM, pracuje v režime 640x200x4 farby. Klávesnica pod 50Hz prerušením, podporuje 25 funkčných kláves (normal, SHIFT, CTRL, GRAPH, SHIFT+GRAPH). Zatiaľ bez podpory diakritiky. Podpora LPT, RS232, jedna FDD mechanika 720kB (formát Lamač) - disk A:, zál. ramdisk o jednej z veľkostí: 64kB, 128kB, 256kB, 512kB, 1MB - disk E:, podpora až dvoch HDD partícií do veľkosti 32MB (IDE8 interface) - disky C: a D:, zatiaľ iba podpora Master disku (FDISK podporuje aj SLAVE, ale NIPOS nie).

BDOS (Basic Disc Operating System):

Vychádza z Lamačovho klonu, ale naviac má zabudovaný patch, ktorý odstraňuje 8MB bariéru maximálnej veľkosti disku pôvodného BDOSU. Nový BDOS podporuje teoretickú veľkosť disku až do 512 GB (65536 stôp x 65536 sektorov po 128 bajtoch), maximálna veľkosť súboru zostáva 8MB.

Riadiace klávesy:

CTRL-C reštart

CTRL-E fyzický koniec riadku

CTRL-H backspace

CTRL-P zapnúť/vypnúť tlač na LPT

CTRL-R opakovať riadok

CTRL-S zastaviť/spustiť výpis

CTRL-U zmazať riadok z obrazovky

CTRL-X zmazať riadok aj z pamäti

CTRL-Z koniec súboru

DEL zmazať znak

 

CCP (Console Command Processor):

Zatiaľ zostáva Lamačov.

Stručný popis príkazov:

C: nastavenie aktuálneho disku

DIR C:*.* výpis adresára

ERA C:*.* zrušenie všetkých súborov

TYPE C:X.X výpis obsahu súboru na obrazovku

SAVE 255 C:X.X uloženie obsahu pamäti na disk

REN C:X.X=C:Y.X premenovanie súboru Y na X (nový=starý)

USER 15 nastavenie aktuálneho užívateľa

COPY D:X.X=C:Y.X kopírovanie súboru (kam=odkiaľ)

 

 

Ďalší SW:

FDISK.COM

Slúži na rozdelenie HDD disku na partície.

BIOSLOAD.COM

Dočasný loader NIPOSu.

CMT.COM

Vytvorí sa automaticky (zatiaľ verzia 0.7) na bootovacom disku, slúži na prenášanie súborov z pásky na disk a naopak.

 

NC2.COM

Nipsoft commander upravený pre NIPOS.

Inštalácia a spúšťanie

1. Spustiť FDISK.COM a vytvoriť jednu až štyri partície vo veľkosti 2-32MB. (V NIPOSe sa ale zdetekujú iba dve - aktívna ako C: a prvá neaktívna ako D:).

2. Spustiť BIOSLOAD.COM. Zdetekuje FD radič, HDD partície a veľkosť ramdisku. Na C: disku vytvorí CMT.COM, ak tam ešte neni.

3. Spustiť NC2.COM.

 

21.10.2002 Copyright by NIPSOFT

 

 

Copyright 2003 by ZA Software, zdeneka@seznam.cz