Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

novinky  |  články  |  hardware  |  emulátor  |  ostatní  |  download  |  odkazy  |  kniha návštěv

 

SHARP MZ-800 byl v době svého vzniku jedním z nejlépe hardwarově vybavených osmibitových mikropočítačů. Jeho koncepce v mnohém odpovídala koncepci 16-ti bitových PC kompatibilních s IBM. Vybaven byl mikroprocesorem Z80A (Zilog) taktovaným na 3,546895 MHz, který bývá ještě dnes označován jako nadčasový a dosud je ve velké míře využíván v jednodušších zařízeních.

Co se týká grafiky, byla kompatibilní se standardem CGA již v základní variantě, měla však navíc možnost rozšíření z původních 16KB na 32 KB, se kterými se stal ve své době jedním z nejlépe graficky vybavených počítačů umožňujících zobrazit 16 barev v rastru 320x200 bodů.

Navíc umožňoval hardwarové rolování obrazu (scroll), které zjednodušovalo a hlavně zrychlovalo práci programátora při tvorbě grafických aplikací. Kompatibilitu s nižšími řadami MZ zajišťovala ROM rozdělená na dvě části - původní ROM z MZ-700 umístěná na adresách 0000-0FFF a ROM MZ-800 na adresách E000-FFFF. Programy umístěné v ROM umožňovaly spolupráci se zabudovaným či externím magnetofonem, floppy diskem, RAM diskem, quick diskem a plotterem MZ-1P16.

Dále zde byla zanesena podpora jazyka Basic, nikoliv však samotný interpretr, jak tomu bývalo u jiných mikropočítačů. Ten byl nucen uživatel nahrát z pásky, přičemž operace čtení u tohoto programu při rychlosti 1200Bd a velikosti ~42 KB trvala přibližně 5 minut. Později však byly vytvořeny velice kvalitní nástroje pro zrychlené kopírování (Turbo Copy, Intercopy), se kterými tato "čekací doba" klesla zhruba na dvě minuty. O něco šťastnější mohli být v té době majitelé zařízení zvaného QUICK DISK, které pracovalo s nestandardním 3" médiem a umožňovalo pouze sekvenční čtení a zápis, což byla jedna z jeho nevýhod. Mezi další jeho nevýhody lze zařadit i nízkou kapacitu 128 KB (64 KB na jednu stranu), rychlost přístupu k jednotlivým souborům a nemožnost smazat libovolný soubor bez nového zformátování disku a také vysoká cena médií.

Snad nejvhodnějším hardwarovým doplňkem byl floppy disk, s nímž se pro MZ-800 otevřely široké obzory v podobě získávání programového vybavení pro CP/M - jako příklad mohu uvést téměř bezproblémový chod programů z TNS, ZX Spectra a dalších počítačů vybavených Z80. Dalším z hardwarových doplňků byla karta seriového rozhraní RS-232 umožňující komunikaci MZ-800 s jinými počítači vybavenými tímto rozhraním buďto pomocí "laplinku" nebo na větší vzdálenosti s využitím modemu.

Z toho vyplývá, že SHARP byl schopen se připojovat i na různé BBS (Buletin Board System), teoreticky by však nebyl vyloučen i internet (počítám však s tím, že by to bylo hodně náročné a pomalé a určitě by to vyžadovalo Ramdisk minimálně 512KB, lépe však 1MB). Tak, oklikou jsme se dopracovali až k ramdisku. V základní variantě byl přímo od výrobce dostupný pouze ve verzi 64 KB, pozdější amatérské konstrukce však dosahovaly daleko vyšších hodnot. Nejvyšší kapacita, kterou podporovaly běžné programy byl 1 MB, k vidění však byly i ramdisky 2 MB a vyšší! Nevýhodou však u těchto kapacit zůstávalo to, že ramdisk nešel adresovat celý, ale bylo nutné si vybrat "pouze" jednu 64 KB stránku, která byla programátorovi přístupná. Tento problém však hravě zvládli snad všichni, kdo programy pro práci s RD vytvářeli. Jako příklad lze uvést CP/M LEC+, Theatre sound, MZ PAINT 4.0 a mnohé další.

 

Copyright 2003 by ZA Software, zdeneka@seznam.cz