wz

novinky  |  články  |  hardware  |  emulátor  |  ostatní  |  download  |  odkazy  |  kniha návštěv

 

PLOTTER MZ-1P16

Tento velice rozšířený plotter který byl originálním doplňkem od firmy SHARP je v emulátoru taktéž začleněn. Tiskový výstup zněj není prováděn přímo na tiskárnu (či dokonce na připojený plotter), ale do bitmapy (standardní formát *.BMP, 16 barev) kterou je možné následně buďto upravit, nebo přímo vytisknout. Je zde emulován přímo jednočipový procesor včetně programu který se v plotteru nacházel, proto by tiskové výstupy z něj měly přesně odpovídat originálu. Dokonce je zde možný i HW autotest plotteru, ke kterému se dostaneme později...

Emulaci plotteru spustíme jednoduše - buď z menu Hardware->Plotter MZ-1P16, nebo v hlavní nástrojové liště emulátoru kliknutím na ikonku tiskárny. POZOR - plotter je emulován pouze tehdy, je-li jeho okno otevřené (nemusí být aktivní). Jakmile jeho okno zavřete, bude tvářit, jako by byl vypnutý a programy s ním nebudou spolupracovat!

Dostáváme se k popisu okna plotteru - vlevo se nachází nástrojová lišta, v níž jsou (odzhora) tyto tlačítka: Prvním je uložení bitmapy reprezentující papír v plotteru do souboru - tento soubor je pak možné vytisknout z jakéhokoliv grafického programu na libovolnou tiskárnu spolupracující s Windows. Další je reset plotteru - procesor plotteru (a tím i celý plotter) jsou uvedeny do výchozího stavu, pokud jste si neuložili obsah "papíru", bude vymazán. Poslední je tlačítko "Paper feed" pro odrolování papíru - pozor na to, že se toto tlačítko chová jako přepínač, tzn. že pokud chcete papír o kousek posunout, musíte toto tlačítko stisknout 2x po sobě. Pro spuštění autotestu plotteru je třeba zamáčknout nejdříve tlačítko "Paper feed" a posléze stisknout tlačítko reset - plotter následně začne tisknout celý svůj znakový generátor ve čtyřech barvách. Úplně vespod okna jsou v liště umístěny údaje o XY pozici pera a o tom, zda plotter právě vykonává některý příkaz.

Samotná práce s plotterem už není nijak složitá a podobá se práci na skutečném SHARPu - nesmíte ovšem zapomenout mít okno s plotterem otevřené. Příkladem může být výstup z programu Picaso plotter od B. Dařbujana.

 

 

Copyright 2003 by ZA Software, zdeneka@seznam.cz