wz

novinky  |  články  |  hardware  |  emulátor  |  ostatní  |  download  |  odkazy  |  kniha návštěv

 

MAGNETOFON

Je emulován dvěma způsoby - buď pomocí úpravy v ROMce, nebo jako virtuální magnetofon. Zastavme se u způsobu prvního: slouží výhradně k nahrávání programů pouze po zapnutí (či resetu) klávesou "C", nebo z monitoru příkazem "L", případně jen v programech, které se odvolávají na rutiny monitoru. Úprava je provedena na následujících dvou adresách:

04D8h - Load head
04F8h - Load program

V rutině Load head přidá emulátor instrukci OUT (01h),A která se postará o zobrazení dialogu pro výběr MZF souboru a načtení jeho hlavičky do paměti. Do rutiny Load program je přidána instrukce OUT (02),A která nahraje tělo vybraného programu. Celou tuto úpravu v ROMce je možné povolit/zakázat v Setupu pomocí položky "Enable CMT patch in ROM". Pro aktivaci tohoto nastavení je nutný reset....

 

Virtuální magnetofon (virtual CMT)

Slouží téměř jako plnohodnotná náhrada klasického magnetofonu připojeného k SHARPu. Podporuje nejen MZ formáty (*.MZF, *.M12), ale i formát ze ZX spectra (*.TAP) a univerzální zvukový formát (*.WAV) ve formátu 8-bitů MONO s jakoukoliv vzorkovací frekvencí bez komprese.

Po spuštění se zobrazí standardní nabídka ROM monitoru, která dává na výběr natažení programu nejen z magnetofonu, ale i z dalších připojených zařízení jako Quick disk Standardně po prvním spuštění je zapnuto zrychlené nahrávání které se děje za pomoci úpravy v ROM a po stisknutí ihned nabídne okno pro výběr MZF souboru po jehož zvolení se program okamžitě nahraje.

Nyní k samotnému použití: Virtuální CMT otevřete buď z toolbaru, případně z menu Hardware->Virtual CMT. Místo kazety do něj vložíte požadovaný soubor (jeden z výše zmíněných typů), a to pomocí tlačítka Eject. Potom už jen stačí připravit daný program na to, aby očekával data z magnetofonu a stisknout tlačítko Play. Tímto způsobem je třeba nahrávat zejména vícedílné kazetové hry. Uvedeme si to na krátkém příkladu u hry Interkarate+ která má celkem 3 části (zavaděč, obrázek, vlastní program):

Pokud máme (standardně) v Setupu zvolenu možnost "Enable CMT patch in ROM", bude postup následující. V monitoru stiskneme klávesu "C" - zobrazí se dialogové okno pro výběr MZF souboru kde vybereme první část hry, která se ihned nahraje. Dále je již třeba otevřít virtuální magnetofon, stisknout tlačítko Eject a vybrat druhou část hry s obrázkem a stisknout Play. Doba přehrátí programu z virtuálního CMT je přímo úměrná době, kterou by jste proseděli u SHARPa při nahrávání z kazety! Po nahrátí obrázku tento postup ještě jednou zopakujeme pro hlavní program. Přibližný čas do konce nahrávání lze odvodit z progressbaru, který je umístěn ve spodní části Virtual CMT.

 

Copyright 2003 by ZA Software, zdeneka@seznam.cz